Algemene &
Voorwaarden

We care about your private information

Algemene voorwaarden van LEKKERHOMES

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2021 en zijn van toepassing op alle burgers en legale permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie

LekkerHomes is een divisie van LekkerFood SL gevestigd, camin de son Malero 12, 07184 Calvia , Mallorca. NIF B57898322. Door onze websites te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden” ), samen met ons privacybeleid en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze sites niet gebruiken.

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door aangezien ze belangrijke informatie bevatten over uw rechten en plichten bij het gebruik van de website van www.lekkerhomes.com.

We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze Websites worden geplaatst . Als u onze websites blijft gebruiken na plaatsing, betekent dit dat u akkoord gaat met en instemt met eventuele wijzigingen. Specifieke diensten die wij aanbieden of aan u beschikbaar stellen, kunnen ook worden beheerst door aanvullende of alternatieve voorwaarden bij ons of andere derden.

2. Registreren op onze website

U moet 18 jaar of ouder zijn om een account aan te maken op onze Websites en om via onze Websites contact op te nemen met onze partners, en u moet garanderen dat de gegevens die u verstrekt bij registratie waar, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in uw accountgegevens. U moet een wachtwoord aanmaken wanneer u zich registreert en u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van dat wachtwoord. U stemt ermee in dat elke persoon aan wie uw gebruikersnaam of wachtwoord wordt bekendgemaakt, gemachtigd is om op te treden als uw agent voor het uitvoeren van transacties voor services via deze website, en dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met uw wachtwoord. U dient redelijke maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen via een computer of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account. Als u denkt dat iemand zonder toestemming toegang heeft gekregen tot een account dat u op deze website hebt aangemaakt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Wanneer u een account aanmaakt, krijgt u mogelijk de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van marketing-e-mails van ons of van derden. U kunt uw voorkeuren voor e-mailabonnementen beheren via onze websites of u kunt zich op elk moment afmelden voor e-mails. Van tijd tot tijd moeten we u mogelijk service-e-mails sturen met betrekking tot uw accounts, en we behouden ons het recht voor om dit te doen.

3. Vastgoedlijsten

De details van de eigendommen die op deze site beschikbaar zijn, worden ons alleen ter informatie verstrekt door eigenaren van onroerend goed en onze zakelijke en advertentiepartners. We kunnen de juistheid van deze details niet garanderen en geven daarom geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie die verschijnt met betrekking tot onroerendgoedvermeldingen, inclusief maar niet beperkt tot beschikbaarheid, onroerendgoeddetails, geschiktheid of prijzen van onroerend goed , goederen en diensten, noch voor de wettelijke rechten, competenties, beroepskwalificaties, handelscertificeringen of lidmaatschappen van handelsverenigingen van dergelijke personen, bedrijven of andere organisaties .

* Als u op deze gegevens vertrouwt, doet u dit op eigen risico. U dient alle details onafhankelijk te verifiëren, vooral degenen die een aankoop- of verkoopaanbod doen.

4. Financiële en investeringsinformatie

Betaling :

Nadat u ons boekingsformulier heeft ingevuld, wordt het vakantiehuis voor u gereserveerd (na goedkeuring door de accommodatieverschaffer) en wordt de documentatie van uw boeking per e-mail naar u verzonden
. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst bent u verplicht een aanbetaling van 30% (in sommige gevallen 50%) van de totale huurprijs te doen. Deze aanbetaling dient binnen 4 dagen na ontvangst van deze overeenkomst te zijn overgemaakt. Het openstaande bedrag (70%) dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan. Boekingen die 6 weken voor aankomst plaatsvinden dienen volledig te zijn voldaan en direct na ontvangst van de factuur en deze overeenkomst op onze bankrekening te zijn bijgeschreven . Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim: wij hebben dan het recht de reservering te annuleren.

*Houd er rekening mee dat wanneer u een accommodatie boekt via onze website, u gebonden bent aan onze algemene voorwaarden, inclusief ons annuleringsbeleid en andere boekingsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.
Onze diensten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan om welke ( inhoudelijke ) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welke commerciële of competitief doel of activiteit.

Waarborgsom:
De waarborgsom dient per bankoverschrijving betaald te worden of contant betaald te worden op de dag van aankomst. Dit zal per woning verschillen. Het exacte bedrag en de wijze van betaling vindt u op de factuur. Bij betaling per bankoverschrijving storten wij de borg (minus eventuele schadekosten) per bankoverschrijving binnen 2 weken na vertrek terug. Bij contante betaling op de dag van aankomst wordt deze op de dag van vertrek weer aan u teruggegeven (minus eventuele schadekosten). De woning dient in dezelfde staat te zijn als op de dag van aankomst en de sleutels dienen op de vertrekdatum voor 10.00 uur te worden afgegeven. Controleer bij aankomst of er geen schade is. Als er schade aan de woning wordt geconstateerd, kan het zijn dat wij uw borgsom wat langer moeten vasthouden totdat de exacte schade is vastgesteld. Wij vragen u bij aankomst direct uw woning te controleren; als er schade is meld dit dan direct bij uw contactpersoon, anders zijn wij genoodzaakt de schade in rekening te brengen plus een toeslag van € 25,-. Mocht er tijdens uw verblijf schade ontstaan, neem dan direct contact op met uw contactpersoon zodat zij de schade kunnen bekijken en de kosten kunnen berekenen.

We kunnen bepaalde financiële informatie beschikbaar stellen die door derden is verstrekt, inclusief informatie over arbeidsovereenkomsten. Dergelijke beleggingsinformatie is alleen voor informatieve doeleinden en u mag deze niet opvatten als beleggingsadvies of gebruiken voor handels- of investeringsdoeleinden.

Financiële investeringen dragen verschillende risicograden. We raden u ten zeerste af om enige investeringsbeslissing te nemen op basis van informatie die u niet kunt bevestigen en raden u ten zeerste aan om advies in te winnen bij een gekwalificeerde financieel adviseur of advocaat voordat u een financiële investering doet.

5. Aansprakelijkheid LekkerHomes

Wanneer LekkerHomes door onvoorziene omstandigheden een reservering moet annuleren, zal LekkerHomes proberen een woning met vergelijkbare kenmerken te vinden. Lukt dit niet of accepteert u de nieuw aangeboden woning niet, dan betalen wij u zonder verdere vergoeding terug.
LekkerHomes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens het verblijf in het gehuurde huis/appartement. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid wegens gewijzigde omstandigheden in of om het huis waar wij niet verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Dit is inclusief bouwwerkzaamheden. Al onze huizen/appartementen worden uitsluitend verhuurd voor vakantiedoeleinden. Professionele fotografie, feesten of bruiloften in en om het huis is alleen toegestaan na onze uitdrukkelijke toestemming.

Aankomst en vertrek:
Op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur uit te checken. De sleutel dient u tussen 9.00 en 12.00 uur in te leveren bij uw contactpersoon, tenzij u een ander tijdstip heeft afgesproken. Gelieve onze regels te respecteren, zodat we een goed werkend systeem kunnen behouden. Handelt u tegen onze polissen in, dan zijn wij genoodzaakt € 200,- in te houden op uw waarborgsom.

Feesten:
Als er feesten worden georganiseerd zonder ons of de eigenaar van het pand hiervan op de hoogte te stellen, zijn alle boetes en betalingen voor uw rekening als opdrachtgever. Feesten en andere dergelijke sociale bijeenkomsten die zonder onze voorafgaande toestemming worden georganiseerd, kunnen leiden tot verbeurdverklaring van de volledige borgsom.

Afval afvoeren:
Het is verplicht om dagelijks uw afval op te ruimen. Op de hoofdwegen staan containers. Houd er rekening mee dat veel huizen op het platteland liggen en dat als u dit rond het huis laat staan, dit allerlei dieren aantrekt. Laat op de dag van vertrek ook geen afval achter, anders moeten we u € 40,- in rekening brengen .

Beddengoed en handdoeken
Beddengoed en handdoeken zijn bij de huur van de woning inbegrepen. Breng uw eigen strandlakens mee.

Schoonmaak:
Op de dag van vertrek laat u de woning in dezelfde staat achter als bij aankomst. De keuken, BBQ en al het bestek dat daarbij hoort, moet worden schoongemaakt en op zijn plaats gezet. U hoeft het huis niet schoon te maken, de eindschoonmaak is bij de huurprijs inbegrepen. Desalniettemin moet alles op zijn plaats worden gezet en moet al het afval worden afgevoerd.

Sleutels:
Bij verlies van de sleutels brengen wij u de kosten voor vervanging in rekening. Houd er rekening mee dat dit soms duur kan zijn omdat we soms de sloten moeten vervangen, nieuwe sleutels moeten printen en nieuwe alarmsets moeten bestellen.

Meubilair en andere eigendommen:
Het is verboden de plaatsing van het meubilair te wijzigen. De huurder accepteert de woning zoals deze is en de wijze waarop het meubilair is geplaatst. Meubels mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze gemaakt zijn. Als er door verkeerd gebruik meubels ontbreken of beschadigd zijn, moet de reparatie of nieuw gekochte meubels door u, de klant, worden betaald.

Capaciteit:
Elk huis is ontworpen voor een maximaal aantal personen. Het is niet toegestaan om meer mensen in huis te hebben dan afgesproken. De huurder is verantwoordelijk voor het aantal personen in de woning. Doet u dit niet, dan hebben wij het recht passende maatregelen te nemen: de woning ontruimen, of extra kosten in rekening brengen.

Annulering:
Elke annulering van een boeking moet via e-mail aan ons worden doorgegeven. Bij een “no show” bedragen de kosten 100% van de huurprijs en restitueren wij niets. De kosten voor annulering worden als volgt berekend:• Meer dan 42 dagen voor aankomst: 30% (bedrag van de aanbetaling) van de totale huurprijs• Tussen 42 en 28 dagen voor aankomst: 60% van de totale huurprijs• Minder dan 28 dagen voor aankomst: 100% van de totale huurprijs

Klachten:
Alle woningen die wij aanbieden voldoen aan de door ons gestelde normen, rekening houdend met onze smaak van inrichting en inrichting van de woning. Wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet in orde is, neem dan contact met ons op (zie hierboven). We zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen. Als u zonder onze toestemming de woning verlaat, vervallen alle rechten op schadevergoeding. Als u nog steeds klachten heeft, dient u dit duidelijk per e-mail kenbaar te maken. Wanneer dit niet gebeurt op de manier zoals hierboven vermeld, kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

Prijzen:
Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aan de op de website getoonde prijzen kunt u geen rechten ontlenen.

Verstopping van filters:
Huurder zal niets in de toiletten, douches, wasbakken, afvoerputten etc. gooien waardoor het afvoersysteem verstopt kan raken. Indien dit het geval is, is de huurder verantwoordelijk voor de kosten om de schade te herstellen.

De huurder zal de woning behandelen alsof het zijn eigen woning is.

6. Algemeen

De kopjes in deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voor het gemak gebruikt. U mag uw rechten of verplichtingen in deze Overeenkomst niet toewijzen of delegeren . We kunnen deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving aan u overdragen. Ons uitstel of verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht om te handelen en mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden veroorzaakt door omstandigheden waarover wij geen controle hebben. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of agentuurrelatie tussen u en ons, en u noch wij zullen het recht of de bevoegdheid hebben om enige aansprakelijkheid, schuld of kosten aan te gaan , of enige contracten of andere regelingen, in naam van of namens de ander.

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op .

LEKKERHOMES, Paseo de Illetas 4, Local 6 Illetas, Mallorca, Spanje
Geregistreerd in Spanje met bedrijfsnummer 0000.0000NIF Registratienummer: B57898322